TALV

  • Teede ja platside lume- ning libedusetõrje
  • Lume laadimine ja vedu
  • Teede ja platside puhastus vaakumimuriga
  • Laadimis- ja pinnasetööd frontaallaaduritega
  • Veoteenus kallurite ja väikefurgoonidega
  • Heakorra tagamine avalikel üritustel (koristus, jäätmete vedu)
  • Multilift- ja prügikonteinerite rent ning tühjendus