- Koostöös Milremi Robotics’iga autonoomse (mehitamata) hooldussõiduki arendamine
- Tolmutõrjetööde teostamine keskkonnasõbraliku materjaliga Dustex
- Alternatiivse libedusetõrjevahendi EcoThaw katsetused