Tänavapuhastuse AS

Järve 37, Tallinn

info@tap.ee 
+372 699 8804

Meeskond

Vello Kink
Juhataja
vello@tap.ee
Kristina Zotejeva
Juhiabi
5551 2829
kristina.zotejeva@tap.ee
Regina Kesküla
raamatupidaja
521 5175
regina.keskyla@tap.ee
Toomas Laurits
müügijuht
564 0680
toomas.laurits@tap.ee

Tallinn - Järve 37

Meeskond

Tõnno Tiis
Osakonna Juhataja
503 8977
tonno.tiis@tap.ee
 
Roland Kalmend
Vahetuse meister
506 6459
meister@tap.ee
Rivo Kullat
Vahetuse meister
506 6459
meister@tap.ee
Vello Tamm
Vahetuse meister
506 6459
meister@tap.ee
Riho Veermäe
Vahetuse meister
506 6459
meister@tap.ee
Tõnu Pontus
Vahetuse meister
506 6459
meister@tap.ee

 


Tartu - Võru 55F

Meeskond

Toomas Joost
Osakonna Juhataja
502 3496
toomas.joost@tap.ee
Meelis Brikkel
Osakonna Juhataja asetäitja
5668 7272
meelis.brikkel@tap.ee
 
Valdeko Juhanson
Vahetuse meister
510 5270
tartu@tap.ee
Neeme Nõmmemaa
Vahetuse meister
510 5270
tartu@tap.ee
Kaspar Rohu
Vahetuse meister
510 5270
tartu@tap.ee
Margus Kadak
Vahetuse meister
510 5270
tartu@tap.ee