SÜGIS

  • Teede ja platside märgpuhastus vaakumimuriga
  • Teede ja platside pesu (ka survepesu)
  • Lehtede koristus ja äravedu
  • Laadimis- ja pinnasetööd frontaallaaduritega
  • Veoteenus kallurite ja väikefurgoonidega
  • Heakorra tagamine avalikel üritustel (koristus, jäätmete vedu)
  • Multilift- ja prügikonteinerite rent ning tühjendus