KEVAD

  • Teede ja platside kevadkoristus 
  • Teede ja platside märgpuhastus vaakumimuriga
  • Teede ja platside pesu (ka survepesu)
  • Haljasalade puhastus
  • Teede ja tänavate pesu
  • Tolmutõrje
  • Heakorra tagamine avalikel üritustel (koristus, jäätmete vedu)
  • Multilift- ja prügikonteinerite rent ning tühjendus